Luật sư tư vấn:

Cơ sở pháp lý:

– Luật xây dựng 2014;

1. Quy định về việc di dời công trình xây dựng? Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

1. Việc di dời công trình xây dựng từ vị trí này đến vị trí khác phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận và bảo đảm giữ nguyên kiến trúc đối với công trình có yêu cầu cần phải bảo tồn.

2.    Khi di dời công trình xây dựng, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình phải có giấy phép di dời công trình xây dựng.

3.    Nhà thầu thực hiện di dời công trình xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn đối với công trình được di dời và các công trình lân cận, bảo vệ môi trường.

Cần phá dỡ công trình gọi Hotline : 097.424.2222

quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng
Quy định về việc di dời công tình xây dựng – Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

2. Trong trường hợp nào được phá dỡ công trình xây dựng? Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a)     Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm;

b)     Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c)      Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định;

d)     Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

e)      Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

g) Công trình phải phá dỡ khi hết thời hạn sử dụng theo quy định.

quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng
Trong trường hợp nào được phá dỡ công trình xây dựng – Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

3. Trình tự thực hiện việc phá dỡ công trình xây dựng ? Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

Việc phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và thực hiện theo trình tự như sau:

a) Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng . Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng;

b)    Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

c)      Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng;

d)     Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.

Dịch vụ phá dỡ công trình Tín Phát Hotline : 097.424.2222

>>> Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn 

4. Trách nhiệm của các bên trong việc phá dỡ công trình xây dựng? Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

Trách nhiệm phá dỡ công trình xây dựng:

a)     Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện phá dỡ công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan;

b)    Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan; quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện phá dỡ công trình trong trường hợp chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phá dỡ công trình xây dựng;

c)     Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d)    Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc phá dỡ và cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

đ) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền phá dỡ công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng
Phá dỡ công trình xây dựng – Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

5. Nội dung của phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng ? Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

Phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng bao gồm các nội dung chính sau:

a)     Căn cứ lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng;

b)     Thông tin chung về công trình, hạng mục công trình phải phá dỡ;

c)      Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng;

d)     Thiết kế phương án phá dỡ;

đ) Tiến độ, kinh phí thực hiện phá dỡ;

e)      Các nội dung khác để thực hiện phá dỡ (nếu có).

quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng
Nội dung phá dỡ công trình xây dựng – Quy định tiêu chuẩn và phương án phá dỡ công trình xây dựng

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn :

Dịch vụ phá dỡ công trình xây dựng Tín Phát

Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư và Xây Dựng Tín Phát

Địa chỉ : Số 7 Hẻm 230/96/9 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline : 097.424.2222

Gmail: inphatcompany.com.vn@gmail.com

Facebook : Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư và Xây Dựng Tín Phát

Chúng tôi rất mong được phục vụ quý khách